Norlandia barnehagene

Våre verdier (CARE)

Competent
Vi kan mye og vil enda mer. Vår tjeneste er kunnskapsbasert og vi er en lærende organisasjon som utvikler medarbeidernes kompetanse.

Ambitious
Vi er innovative og søker de gode løsningene for våre medarbeidere og våre kunder. Vi er en positiv utfordrer i markedet og en viktig bidragsyter til viderutvikling av tjenester.

Respectful
Vi tar utgangspunkt i det enkelte menneskets behov og ressurser. Vi er åpne og lyttende i møte med alle relasjoner.

Energetic
Vi vet hva vi vil og hva som skal til. Vi arbeider målbevisst for å lykkes med våre oppgaver. Vi utstråler energi og arbeidsglede.


ISO sertifisert
Norlandia Barnehagene ble ISO sertifisert i 2014. Vi jobber systematisk og målrettet for stadig å utvikle vår kvalitet. ISO sertifiseringen gir oss et eksternt godkjent stempel på vårt kvalitetsarbeid.


Eierskap
Norlandia Barnehagene har norske eiere, Roger og Kristian Adolfsen. Eierne har et langsiktig perspektiv og er sterkt motivert av å realisere et viktig samfunnsoppdrag. De har gitt dette oppdraget og ansvaret til alle ansatte i Norlandia Barnehagene.

Vi har over 60 barnehager fra Mandal i sør til Tromsø i nord.

Barnehagene er etablert og utviklet av lokale ildsjeler, som ville skape flotte og trygge rammer for barna i nærmiljøet. Det er skapt sterke og inspirerende lokalkulturer, som gjør barnehagene til et godt sted å være – både for barn og voksne. Norlandia barnehagene skal ivareta og videreutvikle den kulturen.